roulotte:05

······································································· Roulotte:05
·······································································
······································································· Walls / Shelters / Holes. Miki Kratsman
······································································· Street Exhibitions. Activestills
······································································· Real Estate. Domènec
······································································· 48_Nakba. Domènec / Sàgar Malé / Mapasonor
······································································· In the Absence of a Currency. Shuruq Harb
······································································· Decolonizing Architecture. Sandi Hilal / Alessandro Petti / Eyal Weizman
······································································· Zion. Kertesz / Maor
······································································· Baggage Roulotte: 05. Jan Tichy
·······································································


Buy Roulotte:05
Shipping included


Roulotte:05

MAKAN · MAKOM · PLACE · LLOC · LUGAR > ISRAEL / PALESTINE

Les hostilitats o el conflicte són alguns dels eufemismes amb els que el mitjans tradicionals es refereixen a la persecució constant, ja sigui militar o jurídica, de l’estat d’Israel sobre la població palestina. En el mateix moment que es tanca aquest número monogràfic de Roulotte, es produeix una severa operació de càstig —una expressió molt més explícita i per això reservada als actes bèl·lics— sobre la Franja de Gaza amb l’aquiescència internacional més vergonyosa. La situació es remunta al moment de la creació de l’estat de la Terra d’Israel iniciant una política d’usurpació, divisió i fragmentació del territori i de la població de Palestina. A partir d’aquell mateix moment, els remordiments d’Occident per l’Holocaust van permetre l’obertura d’una nova bretxa que s’ha traduït en milers de desplaçats i refugiats, en continus assentaments il·legals, en un asfixiant setge administratiu sobre la població i en la construcció de gegantins murs il·legals. De forma prou eloqüent, la celebració israeliana del Dia de la Independència coincideix amb la Nakba (la desgràcia) palestina.

El territori és el motiu de la disputa i l’eix sobre el qual gravita l’agenda política de la zona. Cada pam de terreny és batallat amb tota mena de retòriques religioses, d’estratègies administratives i actes de guerra. La terra promesa convertida en l’imperi de la irracionalitat, de la vigilància i de la violència impune. El Lloc (Makom en hebreu i Makan en àrab) sembla estigmatitzat per la irresoluble separació ètnica en dos estats. Els vells acords que van comportar la divisó establerta per la Línea Verda no s’han respectat i la territorialització de l’estat d’Israel es concep encara com un procés obert i famolenc amb independència de les conseqüències que pugui portar. Roulotte proposa per a aquest número una col·lecció de treballs que inspeccionen des de registres diferents les tensions que afecten aquest territori malmès i fragmentat, sense deixar d’afegir propostes per al necessari futur.

(Setembre 2008)