roulotte:09

······································································· Roulotte:09
······································································· Això no és un museu. Artefactes portàtils i espai social. Martí Peran
······································································· Museus amb rodes. Dues experiències sobre el lloc de l’art en la ciutat postfordista. Tomás Ruiz-Rivas
······································································· Pràctiques artístiques movedisses. Pep Dardanyà
······································································· Amb el museu a l’esquena. Apunts al voltant de la crítica institucional ambulant. Joaquín Barriendos
······································································· Actes de territorialisme. Edgar Endress
······································································· Art dins de “La Mobilitat” / El Museu Flotant. Edgar Endress
······································································· Pedagogies, Territories and Mobile Devices. Ramon Parramon
······································································· Del museu circulant a l’art ambulant. Notes per a una genealogia local de la portabilitat. Martí Peran
······································································· Projectes
·······································································


Buy Roulotte:09
Shipping included