roulotte:03

······································································· Roulotte:03
······································································· JAMAC. Mônica Nador
······································································· Atlantida / Instant City. José Miguel de Prada Poole
······································································· Working Title: Public Spirit. Terence Gower
······································································· Urban Fiction. Pia Rönicke
······································································· Loop Feedback Loop: The Big Picture of Traffic Control In Los Angeles. CLUI
······································································· Les petjades de la història. Francesc Abad
······································································· baggage roulotte:03. Rirkrit Tiravanija
·······································································


Buy Roulotte:03
Shipping included


Roulotte:03

Roulotte fa un altre tram. En aquesta ocasió torna a decidir el seu itinerari en ruta i sense mapes previs; però Roulotte té una altra característica : són tan importants les pauses com el camí que acumula. Quan Roulotte es mou, entra en territoris en els quals hi detecta intervencions crítiques i prova de contribuir a difondre-les. Quan Roulotte s’atura, aleshores, a redós d’una ombra, s’entesta a organitzar materials i investigacions històriques. A Roulotte:03 es recullen treballs d’ambdós registres, posant en evidència que així com no hi ha una ruta marcada, també el temps es configura en funció de com és evocat en el present.

El projecte JAMAC és un model d’intervenció a petita escala per contribuir a desenvolupar capacitat de gestió sobre el context quotidià. Els treballs de de Prada Poole, de fa més de trenta anys, els recuperem no pas com un mer homenatge sinó com una iniciativa susceptible de ser rumiada projectivament. De Terence Gower i Francesc Abad  reproduïm unes recerques crítiques sobre la història de contextos molt determinats. La ficció ideada per Pia Rönicke és un joc conscientment ambigu respecte de quin futur es podria pensar en funció d’utopies passades. CLUI, al seu torn, proposa una lectura sobre les gestions tecnificades del territori per qüestionar-ne les seves bondats.

El baggage d’aquesta Roulotte és un treball específic per a la ocasió de Rirkrit Tiravanija.

(Juliol, 2007)