roulotte:09

······································································· Roulotte:09
······································································· Això no és un museu. Artefactes portàtils i espai social. Martí Peran
······································································· Museus amb rodes. Dues experiències sobre el lloc de l’art en la ciutat postfordista. Tomás Ruiz-Rivas
······································································· Pràctiques artístiques movedisses. Pep Dardanyà
······································································· Amb el museu a l’esquena. Apunts al voltant de la crítica institucional ambulant. Joaquín Barriendos
······································································· Actes de territorialisme. Edgar Endress
······································································· Art dins de “La Mobilitat” / El Museu Flotant. Edgar Endress
······································································· Pedagogies, Territories and Mobile Devices. Ramon Parramon
······································································· Del museu circulant a l’art ambulant. Notes per a una genealogia local de la portabilitat. Martí Peran
······································································· Projectes
·······································································


Buy Roulotte:09
Shipping included


Roulotte:09

Això no és un museu. Artefactes mòbils a l’aguait

Roulotte:09 és un número especial mitjançant el qual es tanca el projecte Ceci n’est pas une voiture. Artefactes mòbils vigilen el museu. L’aventura s’ha desenvolupat al llarg de tres anys mitjançant diferents fases que culminen ara amb la publicació del que ha esdevingut durant aquest llarg periple. El moment de major visibilitat del projecte general va consistir en l’articulació de l’exposició Això no és un museu. Artefactes mòbils a l’aguait que es va presentar a ACVic l’octubre de 2011 i que té prevista una itinerància, organitzada per Acción Cultural Española (AC/E), pels països balcànics durant 2012. Roulotte:09 compila tots els materials presentats a l’exposició així com les reflexions celebrades al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que pretenien construir un cos teòric capaç d’acompanyar el conjunt del projecte. Aquest número no és doncs un mer testimoni d’una exposició sinó que, per contra, actua com a episodi específic d’un projecte bolcat en la investigació sobre els nombrosos artefactes mòbils que operen en diferents ciutats del món en qualitat de dispositius per al desbordament de les pràctiques artístiques.

Projecte impulsat per ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Acción Cultural Española (AC/E), Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró i Idensitat amb la colaboració de Trànsit Projectes.

(Desembre 2011)