roulotte:01

······································································· Roulotte:01
······································································· Immaginare Corviale. Osservatorio Nomade
······································································· Unmik Titanik / Pretty Dyana. Boris Mitic
······································································· Freeload - Dennis Adams
······································································· Photographer Unknown. Michal Heiman
······································································· Prototype of Space / Refuge for the Rat Men. Josep-Maria Martín
······································································· baggage roulotte:01. Jens Haaning
·······································································


Buy Roulotte:01
(Shipping included)


Roulotte:01

Avui ja no és eficaç diferenciar els llocs on desenvolupar la formació, la producció, l’exhibició i la documentació. Totes aquestes possibilitats ja no són moments diferents en la seqüència de la cultura contemporània sinó que, al contrari, es solapen en una sola situació complexa on prevalen la circulació de dades i l’encontre entre agents i materials. Roulotte és un espai per a desenvolupar aquesta mena d’exercici. Compila informació sobre projectes específics, la reformateja per a fer-la més entenedora i expansiva, la combina amb un altre material que fins ara li era estrany i, sobre tot, permet obrir una experiència dialògica entre tots els que participen en cada entrega.

Roulotte no és tant una revista com un projecte que converteix el tradicional concepte d’exposició en una experiència mòbil. En la mateixa publicació es reuneixen treballs dispersos que, en fer-se portàtils, esdevenen material per a una permanent circulació ingovernable.

En cada número de Roulotte s’apleguen materials sobre iniciatives, treballs o projectes amb independència del seu grau real d’execució. No és només efectiu allò que ja ha estat sancionat per un circuit convencional sinó allò que participa activament en la reflexió sobre el present. Per afavorir l’accés a diferents aportacions amb aquest tarannà i en  contrast amb la constant invitació a un consum immediat, Roulotte prioritza el seu interès en treballs implicats amb els contextos a on han estat generats i en dóna una informació detallada.

En aquest primer número es presenten projectes de registres molt diferents d’Osservatorio Nomade, Dennis Adams, Josep M. Martín, Michal Heiman i Boris Mitic. D’altra banda, Jens Haaning ha rescatat un treball per a la primera entrega de Baggage Roulotte, el complement amb el qual s’acompanyarà cada entrega d’aquest artefacte de ruta.

(Maig, 2006)